വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് ഇനി വിർച്ച്വൽ രേഖകൾ മതി

വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് ഇനി വിർച്ച്വൽ രേഖകൾ മതി

ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാ മുന്നിൽ പോലീസ് ചെക്കിംഗ്! ശെടാ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? കയ്യിലാണെങ്കിൽ ലൈസൻസും ഇല്ല.വണ്ടിയുടെ ആർസിയും ഇല്ല!
പേടിക്കേണ്ട,പരിഹാരം ഉണ്ട്.കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണും ഈ ആപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം റെഡി! നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസും ആർ സിയും വിർച്വലായി ലഭിക്കും.അത് കാണിച്ചാൽ മതി! ആപ്പിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ

താഴെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക.

Download App

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates