Correct errors in Qur'an recitation

 

ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ഓരോ ജുസ്ഇലും വരാവുന്ന പിഴവുകൾ. അത് ശരിയാക്കേണ്ട രീതികളും ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് തരുന്നത്.

ഉസ്താദ് യുസുഫ് ലത്തീഫി വാണിയമ്പലത്തിന്റെ വളരെ ലളിതമായ ക്ലാസുകൾ ഓരോ ജുസ്ഉകൾ ആയി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള നമ്പറിന് നേരെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കാം.

0️⃣1️⃣

https://youtu.be/SFtYfxRCwOg

0️⃣2️⃣

https://youtu.be/QPY79bBcTG4

0️⃣3️⃣

https://youtu.be/xKQX2J0Eb3Y

0️⃣4️⃣

https://youtu.be/VWYfLKN8Ntg

0️⃣5️⃣

https://youtu.be/yPhPsPhbhvE

0️⃣6️⃣

https://youtu.be/Bmu1NDtw9lM

0️⃣7️⃣

https://youtu.be/BcapznLVTng

0️⃣8️⃣

https://youtu.be/aTd50rqOp8I

0️⃣9️⃣

https://youtu.be/vOOWnGm-EsE

1️⃣0️⃣

https://youtu.be/uZwsPV3aqDM

1️⃣1️⃣

https://youtu.be/48PRii-8e1M

1️⃣2️⃣

https://youtu.be/whMoXCRc7B8

1️⃣3️⃣

https://youtu.be/xS_hZIQms5A

1️⃣4️⃣

https://youtu.be/22PI-VyHdig

1️⃣5️⃣

https://youtu.be/wFDHWe441Oo

1️⃣6️⃣

https://youtu.be/auWlEwRXmPo

1️⃣7️⃣

https://youtu.be/1Vg_zL5yWOE

1️⃣8️⃣

https://youtu.be/ys-IuMB1omI

1️⃣9️⃣

https://youtu.be/BhQxLwp1AMk

2️⃣0️⃣

https://youtu.be/coC_GV4v24w

2️⃣1️⃣

https://youtu.be/gIxPkMt69g4

2️⃣2️⃣

https://youtu.be/_1YK55zkPDU

2️⃣3️⃣

https://youtu.be/KYAdvrKK2gU

2️⃣4️⃣

https://youtu.be/H-tjVrc8GzA

2️⃣5️⃣

https://youtu.be/nVnsZ4QfQMI

2️⃣6️⃣

https://youtu.be/ThEYl0-x0Bo

2️⃣7️⃣

https://youtu.be/q5s49BFUCgI

2️⃣8️⃣

https://youtu.be/Al8GT90Snb8

2️⃣9️⃣

https://youtu.be/WHZPn5x_VWQ

3️⃣0️⃣

https://youtu.be/VXOllzWdWNc

thanks for reading

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates